Nå blir det pliktig å melde om tapte fiskeredskaper