” Vi har registrert at din bedrift har mottatt underfrankert post , hvor avsender er ukjent”.

Slik begynner brevet som Posten sendte Tom Skare ved vindfang, for å kreve inn fem kroner i manglende porto. Da posten omsider fikk lagt sine røde hender på problemet, var beløpet kommet opp i 64 kroner.

– Det er klart at det vertfall ikke er kunden som er i fokus lenger, sier Skare til Hitra Frøya.

Fra ukjent adressant

Skare mottok i følge Posten tidligere et brev fra ukjent adressat. Brevet ble åpnet sammen med resten av mengden post, og Skare ante ingenting om at brevet var underfrankert med et beløp på fem norske kroner. Adressaten hadde betalt ni kroner for sendingen som skulle ha kostet fjorten. Intetanende mottar  han den 26. 09 et brev fra Posten, med et krav pålydende 64 kroner, samt bildebevis av brevet han mottok underfrankert. Her er brevet hans nøye fotografert, veid og kalkulert.

Gebyr gebyr og atter gebyr

Konklusjon; Skare må betale manglende porto på fem kroner, pluss Ekspedisjonsgebyr samt moms på hele beløpet. Slik har Posten nøye etterforsket og jobbet seg frem til at 64 norske kroner må betales innen fjorten dager av den uheldige post-mottaker.

- Hadde det underfrankerte brevet vært tydelig merket, eller at saksopplysningene og fakturaen hadde kommet sammen med det underfrankerte brevet, hadde det jo vært sin sak. Men med så mye post som vi mottar, kan vi ikke sitte å følge med om portoen stemmer på alle brevene, sier Tom Skare ved Vindfang A/S på Hitra, som er tydelig provosert over kravet.

-Det er helt utrolig at dette virkelig er den beste løsninga Posten har klart å jobbe seg frem til, og her er det da i alle fall ikke mottakeren og servicen som er i fokus. At man kan spare seg frankering og tilleggsavgift ved å ikke åpne sendinga, burde jo kommet som saksopplysning sammen med det ufrankerte brevet. Ikke i en egen sending etterpå, som koster Posten langt mer enn det opprinnelige beløpet på fem kroner. Jeg er selv opplært til at man selv må rette opp de feil man gjør, og ikke bare kan sende ansvaret videre, avslutter Skare. Som presiserer at beløpet vil bli betalt, men at prinsippet er helt forkastelig.

Løste seg for Skare

Da lokalavisa tok kontakt med Posten for å få en uttalelse i saken, opplyste pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud at det i dette tilfellet var gjort en feil, men at prosedyrene ellers dessverre er riktige.

–Vi i Posten har sett oss nødt til å ta betalt for underfrankeringer, da bedrifter faktisk bevisst har spekulert i underfrankering for å spare penger.

Grunnen til at informasjonsbrevet med kravet ikke kommer sammen med sendinga, er at kravet blir iverksatt manuelt, mens den underfrankerte sendinga skal ankomme mottaker så fort som mulig. Og Posten prioriterer å få frem posten  så fort som mulig.

Basert på tillit

Det norske portosystemet er basert på tillit, og Hilde Ebeltoft i Posten, kan fortelle at de jobber med å finne nye systemer for blant annet underfrankering, som ikke skal berøre mottaker i like stor grad som i dag.

I dette spesifikke tilfellet, var ikke brevet stemplet underfrankert, så Skare hadde liten eller ingen mulighet til å ta stiling til om han skulle åpne brevet eller ikke. Skare kunne i dag legge kravet på 64 kroner i en konvolutt og sende alt tilbake til posten, med lovnad om at kravet skulle annulleres .

-Vi i posten vil alltid være med å finne den beste løsninga for alle våre kunder, og i dette tilfellet kan vi ikke gjøre annet enn å beklage, avslutter Ebeltoft.

Skare lo godt da saken løste seg, men måtte imidlertid betale porto på brevet han måtte sende tilbake til posten.