Tirsdagsutgaven av Hitra-Frøya (papir og eavis) skriver at Frøya formannskap lukket et møte i forrige uke da rådmannen skulle orientere fra administrasjonens budsjettkonferanse. ”Denne orienteringen ble gitt i lukket møte da en ikke ønsker unødvendig støy under arbeidsprosessen,”  står  det i protokollen fra møtet.

– En skandale som viser manglende respekt for demokratiske spilleregler. Det finnes ingen hjemmel for å lukke dørene med denne begrunnelsen, uttaler assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening til lokalavisa.

Ordføreren forklarer at møtet ble lukket fordi budsjettet var på et så tidlig stadium at det kun var på idestadiet og at man ennå ikke hadde fått sjekket om enkelte forslag kanskje var lovstridige.

Last ned hele avisa her

Leder i kontrollutvalget på Hitra, Tom Skare, forteller at lukking av møter på feil grunnlag også er påtalt i nabokommunen.

Foss og Skare på samling onsdag

-  Dette har vært gjort på Hitra også og bemerket fra kontrollutvalget sin side at det ikke er hjemmel for. Lukking av møter skal skje etter kommunelovens regler. Offentlighetsloven gjelder innsyn i dokumenter, sier han.I morgen (onsdag) skal kommunenes kontrollutvalg ha dette som tema på en fellessamling i Trondheim. Her deltar Tom Skare fra Hitra og Johan G. Foss fra Frøya. Bakgrunnen for samlinga er ifølge kontrollutvalgslederen blant annet etter noen tips om feil lovanvendelse fra Frøyas side.

Kontrollutvalget har innført åpne møter

Kontrollutvalget på Hitra innførte i fjor at hovedregelen skal være åpne møter selv i kontrollutvalget.

- Vi har åpnet våre kontrollutvalgsmøter med tanke på meroffentlighet og fullt innsyn i saker, da vi tror det styrker kontroll og tilsyn når publikum flest vet hva som skjer og at det ikke bare skyves vekk i lukkede rom, sier Skare.

Tom Skare i kontrollutvalget i Hitra, og...
... Johan G. Foss i kontrollutvalget i Frøya, skal onsdag i fellessamling der kommunenes håndtering av lukkede møter er tema.