Ved siste årskifte var vi 4.340 hitterværinger. I løpet av årets første ni måneder har vi blitt 63 flere, slik at det nå er 4.403 personer bosatt på Hitra.

Folketilveksten skyldes fortsatt netto innflytting. Mens det i løpet av årets tre første kvartal ble født 33 hittterværinger, gikk 40 bort i samme periode. Derimot flyttet det 70 flere til kommunen enn antallet som forlot fra øya.

Frøya

Også Frøya har et fødelsunderskudd da det døde 14 flere enn som ble født. 179 flyttet til kommunen, mens 141 forlot Frøya. Det gir samlet en folkevekst på 24 personer, og dermed er antall frøyværinger oppe i 4.350.

Snillfjord

I Snillfjord gikk folketallet i de tre første kvartalene i år tilbake med 7, slik at det når er 985 snillfjordinger.

3.kvartal

Kikker vi på tallene for bare siste kvartal, hadde Hitra en folketilvekst på 18, mens Frøya stoppet på 6.