Som hitra-froya.no nylig meldte, har det i flere timer i dag vært umulig å komme igjen på fast-telefon  til Hitra rådhus.

Rådmann Roger Antonsen forteller at det skal være i forbindelse med legging av ny fiberkabel til rådhuset, at telefonkabelen er gravd i stykker.

- Slik jeg fikk det forklart, er det nå bare deler av rådhuset som mangler telefon. Legekontoret og helsetunet har heldigvis hatt telefon hele tida, sier han.

Litt før klokken halv to ble det også mulig å ringe sentralbordet.

- Vi har telefon nå, men fortsatt er det ikke reparert på hele huset, sier Frode Lindal på servicekontoret.

Han har så langt ikke fått noen beskjed om hvor lang tid det kan ta før alle har linje.