Human-Etisk Forbund ble stiftet den 9.april i 1956, og HEF har siden den gang markert seg som en viktig møteplass og aktør for å fremme humanistiske verdier på et ikke-religiøst grunnlag, og som seremonileverandør ved livets store begivenheter.

Lokallag

– Historien om HEF er på mange måter en historie om frihet. Frigjøring fra tradisjon og tvang og frihet til å leve sine liv på den måten man vil, sier lokallagsleder Frank Robert Lyngvær.

Blant kampsaker har vært avvikling av statskirkeordningen, religions- og livssynsfag i skolen som gir mer plass til etikk, filosofi og kritisk tenkning, inkluderende semesteravslutninger som ikke er knyttes opp mot gudstjeneste og lik tilgang til verdige seremonirom som alle kan bruke.

En sentral oppgave for HEF er å tilby sekulære markeringer ved livets store begivenheter, som overgangen til voksenlivet.

– Humanistisk konfirmasjon er blitt et stadig mer populært alternativ. Rundt en femtedel av ungdomskullet velger hvert år vårt tilbud, og vi ser en økende tendens. Til sammen 263 unge på Frøya og Hitra har valgt et kurs i livssyn og etikk, som oppmuntrer til selvstendig tenkning og etisk refleksjon siden oppstart. Det er vi stolte av.

Verdier for fremtiden

De humanistiske verdiene som HEF kjemper for vil også bli viktige i årene som kommer, mener lokallagslederen.

– Et samfunn som blir både mer sekulært og får flere ulike religioner trenger noen felles verdier i bunn. Verdier som ytringsfrihet, likestilling, demokrati og rettstat vil være helt sentrale for at Norge skal kunne være et inkluderende sted hvor folk føler seg hjemme uavhengig av religion og livssyn. Det er ikke verdier som kommer av seg selv, men som må kjempes frem hver eneste dag.