Kommunene i Møre og Romsdal forbereder nå etter tur sine uttalelser til fylkeskommunen om hvordan de vil forholde seg til regionreformen. Smøla kommunestyre harnå vedtatt sin uttalelse, der de påpeker at ei fylkesgrense mot Hitra og Frøya oppleves som ugunstig. Og at dersom Møre og Romsdal ikke vil bli en del av Trøndelag vil Smøla kommune jobbe for at så mange som mulig av de andre kommunene på Nordmøre går inn i konkrete samtaler med Trøndelag og vurderer grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet. Dette skriver Kristiansund-avisa Tidens Krav.

Ifølge avisa vedtok Smøla kommunestyre følgende i sitt møte 3. november:

"Smøla som kystkommune, beliggende på grensa til Sør-Trøndelag er nabokommune til Hitra og Frøya. Fylkesgrensen oppleves som ugunstig i forhold til kommunens utviklingsmuligheter basert på potensialer som ligger både i havbruksnæringene og i forhold til å etablere nye og bedre samferdselsløsninger nordover. I flg. Nordlandsforskning blir heller ikke satsingen på den nordlige delen av Nordmøre godt nok ivaretatt av den overordnede utviklingsstrategien i Møre og Romsdal fylke".

Kommunestyret på Smøla mener det foretrukne alternativet i en ny regionstruktur er at kommunen inngår i en større region bestående av Trøndelag og "hele eller deler av Møre og Romsdal". Smøla mener også at det er en forutsetning at Aure og Kristiansund har samme tilnærming til regiontilknytningen og inngår i en felles søknad om endret regiontilhørighet.

Kristiansund bystyre skal behandle samme sak tirsdag 8. november.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no