Salmars søknad om å få etablere oppdrettsanlegg ved Salatskjæra utenfor Mausund, førte til protester fra de lokale fiskarlagene.

Frøya kommune valgte å høre på fiskeriinteressene, og anbefalte at det ikke ble gitt tillatelse til oppdrett på lokaliteten.  Mattilsynet var derimot positiv til å gi tillalelse, hvis det samtidig medførte at Salmars lokalitet ved Gjelsøya på Hitra ble trukket inn. Gjelsøya blir betraktet som en miljømessig mye dårligere lokalitet enn Salatskjæra.

Det er fylkeskommunen har har myndigheten til å tillate oppdrettslokaliteter, og de valgte å si ja til Salatskjæra. Men etter at fylkeskommunen gjorde sitt vedtak, klaget Norges fiskarlag saken inn til fiskeridirektoratet.

Nå har direktoratet behandlet klagesaken, og deres avgjørelse er endelig: Fiskarlagets klage tas ikke til følge, og Salmar får drive oppdrett på lokaliteten de har søkt om.

Blant momentene som direktoratet drøfter i klagebehandlingen er de miljømessige plussene og minusene ved at det blir etablert oppdrett ved Salatskjæra. I og med at man tar bort en annen lokalitet som ligger miljømessig dårligere til, mener man totalt vil bedre bærekraften i Hitra/Frøya-området ved å få en ny lokalitet som ligger lenger ute