I statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag, opprettholdes forslaget om å legge ned omlag 50 skattekontor over hele landet. Dette gjelder også skattekontoret i Fillan med tre ansatte. De ansatte her vil etterhvert bli overført til skattekontoret i Orkdal.

- Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, forklarte skattedirektør Hans Christian Holte.

Forslaget fikk lokalt næringsliv til å reagere. Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum sendte felles brev til Finansdepartementet, som nå behandler Skattedirektoratets forslag om å legge ned øyenes felles skattekontor på Fillan.

- På Hitra og Frøya er ca. 20 % av befolkningen innflyttere fra utlandet, til sammen er 50 nasjonaliteter representert. Det er dette faktum som gjør at det i denne regionen er helt spesielle behov for og krav til et lokalt skattekontor, med medarbeidere med stor kunnskap om og nærhet til alle sider av lokalsamfunnet. Skattekontoret på Frøya ble lagt ned for fem år siden, nå foreslår skattedirektoratet ålegge ned kontoret på Hitra også. Vi tviler på at skattedirektør Hans Christian Holte og hans saksbehandlere har satt seg tilstrekkelig inn i de lokale forhold og lokale særtrekk når de foreslår at skattekontoret som betjener øyregionen skal nedlegges, heter det i brevet, som er signert næringsforeningenes ledere.

I dag er det 107 skattekontor i Norge. Får regjeringen viljen sin, vil det kun bli 57 tilbake.

– Vi skulle gjerne hatt noen flere skattekontor. Vi synes det blir for mange hull i kartet og for langt mellom skattekontorene, sier leder av NTL Skatt, Ingrid Sølberg.