- Det er en seier for trafikksikkerheten, frøyværingene og næringslivet vårt at vi nå kan snart kan kjøre brua. Akkurat nå bryr jeg meg ikke med at den egentlig skulle stått ferdig for 15 år siden. Strafferunden er over, sier Berit Flåmo.

Hun gleder seg til å kunne kjøre brua begge veiene, og se utsikten.

- Og det er mange som har gledet seg til denne dagen. Frøyværingene har generelt vært opptatt av brua, det har jeg merket på de henvendelsen jeg har fått, forteller ordføreren.

Den såkalte strafferunden som forsvinner, tar cirka syv minutter å kjøre. Hvis man beregner at veien over nybrua kun tar ett minutt, så vil avstanden mellom de to kommunesentrene Sistranda og Fillan nå bli i underkant av 25 minutter kjøring. Mens brusaken i en forstand skapte avstand mellom Hitra og Frøya, så vil den ferdige brua i en annen forstand gjøre at man kommer tettere på hverandre..

- Brusaken var en klamp om foten for samarbeidet mellom kommunene. Men jeg håper at det ikke sitter igjen for mye av det. Jeg håper og tror at vi framover får til mer samhandling og samarbeid. Med brua så blir vi nærmere hverandre. For Frøya betyr det at vi blir mindre utkant. Vi kommer nærmere Hitra og vi kommer nærmere fastlandet, sier frøyaordfører Berit Flåmo.

Ordførerkollega på Hitra, Ole Haugen, mener brua er viktig for begge øysamfunnene.

- Vi er ett og samme bo- og arbeidsmarked. Med den innkortninga vi får i kjørelengde, blir dette enda mer funksjonelt. Jeg vil påstå at den tilknytninga vi får gjennom brua er viktigere enn enn hvor kommunegrensene går, sier Ole Haugen.

Også han håper brua betyr en lettere vei til samarbeid mellom øykommunene.

- Det er jo sagt at brusaken er akilleshælen, og at når brua er på plass så skal det bli lettere med samarbeid. Vi får håpe og tro at samarbeidet blir bedre, til innbyggernes beste. Det har jo vært en stridens sak med mange aspekter, og det er gjerne Hitra som har blitt sittende med skylda. Det er ikke helt nyansert. Det handler for eksempel også om at det tok ganske så lang tid å få nok statlige midler til å bygge rett-framløsningen. Men akkurat nå trenger vi ikke dvele ved den historien, men glede oss over at brua endelig er på plass, sier Ole Haugen.