Under en høytidelig sammenkomst på Britannia Hotell 21. november 2003 ble ansatte i Fosen Trafikklag ASA med sammenhengende tjenestetid på 25 og 30 år hedret. Det var totalt 10 jubilanter, herav 4 ansatte med 25 års tjenestetid og 6 ansatte med 30 års tjenestetid.

På selve tilstelningen deltok 9 av jubilantene. Utdelingen av hederstegn ble foretatt av styrets varaleder Kjell-Inge Skaldebø som takket de ansatte for fin innsats i selskapet.

Følgende mottok Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste (30 år):

Sverre Eidshaug, Anskard Meisler, Alf Måsøval, Anton Elven, Birger Scheie og Hans Martin Gullesen (var ikke tilstede på arrangmentet).

Følgende mottok Rederienes Landsforenings gullmedalje (25 år):

Arvid Aune, Reidar Elven, Steinar Vikan.

"Fosenkruset" som tildeles landansatte med 25 års tjenestetid gikk til Lina Werkland.