Førstkommende torsdag skal forvaltningsutvalget i Frøya kommune ta stilling til om reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen skal legges ut på høring.

Utgangspunktet for planen var behovet for nye boligtomter på Dyrøya. Underveis i planleggingen fikk kommunen et privat innspill på også å regulere til småbåthavn og naustområde på og ved Strømsholmen (ved brua over til Sørdyrøya).

Dette tok kommunen inn i planen, og det som nå legges fram er en plan for seks boligtomter, ti nausttomter og småbåthavn.

Både fylkesmannen og fylkeskommunen har gitt forhåndsuttalelse, og de fraråder å gå videre med naust og bryggeanlegg i planen. Dette fordi dette bryter med den overordnede kommuneplanen, hvor dette området ikke er avsatt til et slikt formål. Fylkesmannen påpeker at kommuneplanen er en kontrakt mellom kommune, regionale og statlige mundigheter, og at de forventer at Frøya kommune er lojale til den overordna planen.

Kommuneadministrasjonen viser til at de områdene som er avsatt til småbåthavn/ naustområde i nærheten, enten er fylt opp, eller at grunneierne ikke ønsker å realisere utbygginger. Kommuneadministrasjonen mener det nye området er godt egnet, og har valgt å utforme plan inkludert småbåtanlegg og naust.