Frøya kommunestyre har nettopp vedtatt å bevilge 300.000 kroner til en prosjekt for å sikre sommerjobber for frøyværinger fra 15-18 år.

- En gladsak for Frøya-ungdommen, uttaler Ap-representant Vida Bekken fra talerstolen.

- Det er bra det legges tilrette for ungdom i denne alderen. Jeg håper ungdommene får interessante arbeidsoppgaver, og at de som tar imot dem er gode veiledere, sier Vida Bekken.

Ordfører Berit Flåmo supplerte saksopplysningene med å si at hun vet at det allerede har kommet inn mange søknader på disse jobbene, og at mange gode arbeidsoppgaver er meldt inn fra enhetene i kommunen. Det er meningen at ungdommene skal jobbe på oppdrag fra Frøya kommune. Det ble under møtet spurt om det private næringslivet også kan ha mulighet til å kjøpe tjenester i tillegg til denne ordningen, men det sa rådmann Svanhild Mosebakken at det er det ikke lagt opp til.

Det var Aleksander Søreng (Frp) som tidlige i vår tok opp saken i Frøya formannskap, og ba administrasjonen undersøke om ikke også Frøya kommune kunne få til et slikt tilbud.

Administrasjonen har i sitt saksframlegg sagt at man bør etablere en slik prøveordning for å gi ungdommen en tilnærming til arbeidslivet og for å engasjere en gruppe som har vanskelig for å finne ordinære sommerjobber.

- Dette kan også ses på som fremtidige rekrutteringstiltak, da ungdommen kan få en smak av et fremtidig yrkesvalg, skriver rådmannen.