– Jaktvettreglene bør henge på enhver utedo hvor jegere ferdes, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I anledning starten på høstjakta har Norges Jeger- og Fiskerforbund laget åtte jaktvettregler. Mens Fjellvettreglene skal forebygge ulykker til fjells, skal Jaktvettreglene forhindre ulykker under jakt og sørge for knirkefritt samkvem mellom jegere og vanlige friluftsfolk.

– Jaktvettreglene skal være en etisk standard for oss jegere. Vi ønsker å framstå positivt, ikke fortrenge andre eller gjøre folk engstelige. Reglene bør sitte langt fremme i panna på alle som skal ut å jakte, sier Farstad.

Skal forhindre vådeskudd

I Norge skjer det gjennomsnittlig én dødsulykke annethvert år i forbindelse med jakt. I fjor fikk jakthøsten en brutal start med fire vådeskuddulykker på kort tid. Heldigvis fikk ingen av dem dødelig utfall.

– Selv om vi årlig har rundt en million jaktdøgn i Norge, skjer det svært få ulykker. Likevel er ett vådeskudd ett for mye. Derfor er første regel den viktigste, ”Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger”, sier Farstad.

Nest etter vådeskudd, er skadeskyting av dyr jegernes store skrekk. Derfor lyder andre regel ”Skyt kun gode skudd”.

– Det gjelder å unngå å skyte på dyr i bevegelse. Øvelse gjør mester. Erfarne jegere som har felt mange dyr, skyter flere gode skudd enn nybegynnere, sier Farstad.

Ikke farlig å gå tur

Hver høst får Jeger- og Fiskerforbundet telefoner fra folk som er engstelige og spør om det er trygt å gå på tur i skogen.

– Vi ønsker ikke å skremme vekk bær- og sopplukkere. Vi vil signalisere at det ikke er farlig å være ute i naturen under jakta. Reglene oppfordrer jegere til å ta hensyn, være imøtekommende og snakke med folk de møter, sier Farstad.

Norges Jeger- og Fiskerforbund sender nå ut Jaktvettreglene og håper at alle jegere gir den en sentral plass på utedoen på hytta.

– Som jeger er man en kulturbærer, og det skal man være stolt av. Vi høster av naturens overskudd uten at den forringes.  Når man jakter er man en ambassadør for hele jegerstanden og bør oppføre seg deretter, sier Espen Farstad.

Tommelen opp

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft synes det er positivt at Norges Jeger- og Fiskerforbund lager jaktvettregler.

– Som landets største interesseorganisasjon for jegere og fiskere, har Norges Jeger- og Fiskerforbund en unik posisjon når det gjelder muligheten for å spre kunnskap og gode holdninger om jakt og jaktutøvelse. Dette er et flott tiltak både for jegere og for andre friluftsfolk, sier Tine Sundtoft.

Jaktvettreglene hilses også velkommen av andre naturbrukere. Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftsorganisasjoner i Norge. De mener jegere allerede er en svært ansvarlig brukergruppe av naturen.

– Likevel kan reglene gi en viktig signaleffekt, både internt, men ikke minst eksternt, om at helse, miljø og sikkerhet er en sentral del av norsk jaktkultur, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

De åtte jaktvettreglene

1.  Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger

2.  Skyt kun gode skudd

3. Behandle skutt vilt riktig

4.  Lær deg førstehjelp

5. Sett minst mulig spor etter deg

6. Ta hensyn til andre naturbrukere

7.   Kom deg trygt hjem

8.  Vær stolt av å være jeger