Frøya kommunestyre vedtok i siste møte å selge sine aksjer i Suma næringsutvikling til Sigbjørn Larsen. Vedtaket ble gjort med 13 mot ni stemmer. Med unntak av en representant, Torbjørn Taraldsen, stemte hele Arbeiderparti-gruppen i mot å selge. I etterkant har Aps Frode Reppe påklaget vedtaket. Han viser til at Venstres representant, Edvin Paulsen, eier aksjer i Suma, og burde vært kjent inhabil.

Men i etterkant har det også kommet fram at en av de som stemte mot salg, Reppes partifelle, Gustav Gjevik, eier aksjer i Suma.

I et brev til rådmannen redegjør Gjevik for dette:

«Jeg betalte for en del år siden for 2 aksjer i Suma, men har aldri mottok noen form for bevis på at dette kjøpet var registrert. Jeg har i etterhånd ringt nåværende styreleder Martin Nilsen. Han bekrefter muntlig til meg at jeg står oppført som eier av 2 aksjer. Jeg meldte ikke fra på forhånd verken i gruppemøte eller i kommunestyret om mitt kjøp av aksjer».

Rådmannen legger fram klagen på vedtaket til kommunestyret førstkommende torsdag. Her anbefaler hun at klagen ikke tas til følge, og at kommunestyrevedtaket dermed fastholdes.

Hun viser blant annet til at posisjonen tapte avstemmingen med mer enn Paulsens stemme. Videre viser hun til at Paulsen ikke har noen verv i selskapet, at det ikke foreligger noen aksjonæravtale for Suma, og at selskapet har vedtaksfestet ikke å drive næringsvirksomhet som gir utbytte til eierne. Etter en totalvurdering mener rådmannen at Paulsen ikke var inhabil.