Glatt veibane

- En personbil var kjørt av veien på Rv 714 ved Langvatnet fire km nord for Sandstad. Bilføreren var en mann i 30-Ârene som er utenbygds fra. I tillegg til føreren var det en passasjer på ti år i bilen, sier vakthavende politibetjent ved Hitra lensmannskontor.

Det skal ha vært glatt veibane på grunn av underkjølt regn på stedet da utforkjøringen skjedde. - Tiåringen ble for sikkerhets skyld sendt til St. Olavs hospital i ambulanse for en røntgenundersøkelse, forteller politibetjenten. Bilføreren skal ha kommet uskadd fra ulykken.

– Kjøretøyet fikk så store skader at det ikke var kjørbart etterpå, forteller politibetjenten.Politiet mistenker verken høy fart eller promillekjøring.

Problemområde

Utforkjøringen skjedde p samme sted som det to ganger tidligere, bare i løpet av den siste måneden, har skjedd utforkjøringer. Politiet tror ikke det er veiens beskaffenhet på stedet som er Ârsaken.

- Det skyldes vel i større grad de naturgitte forholdene. Det er en endens til at det blir glatt på denne plassen, sier politibetjenten.- Vurderer politiet nå å sette inn spesielle tiltak på stedet? - Det sendes rutinemessig meldinger fra oss til vegvesenet, som registrerer alle steder hvor trafikkuhelle skjer. Om vi i tillegg bør snakke med dem om å få på plass en spesiell varsling på stedet, vil bli vurdert, sier politibetjenten.