Klagde på avslaget og fikk ja fra politikerne

foto