Setter av 15 millioner, og håper det kan utløse bygging av gang- og sykkelveien

foto