Vil ta imot flyktninger men ikke så mange som de er bedt om