- Hvis jeg får hjerteinfarkt må jeg sette meg i bilen og kjøre en halv mil, sier Knut Aksel. Telia sier saken har høy prioritet.