Oppdrettspionerene pantsatte hus og hjem: – De har vært med på å legge grobunnen for det vi høster i dag

Oppdrettspionerene Karsten Måsøval og John Simonsen snakket om de 50 årene som er gått, og delte et par tanker om oppdrett i fremtiden. Foto: Ruth Mari Skulbru