Oppdrettspionerene pantsatte hus og hjem: – De har vært med på å legge grobunnen for det vi høster i dag