Kommunen betaler 1,5 millioner kroner for asfalt på fylkesveien

foto