– Sterkt uenig med kommisjonens foreløpige vurdering