Som et ledd i Politireformen skal det i disse tider avgjøres hvilke kommuner som skal få beholde sine lensmannskontor og hvilke som må stå uten. Flere kommuner er bekymret over de korte tidsfristene, og er redd for at det ikke blir en forsvarlig politisk prosess.

-Det var en klar forutsetning fra Stortinget at kommunene skulle få innflytelse og medvirkning, men mange steder går prosessene en helt annen vei, sier Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge.

Hørinsgsfrist

I oktober skal styringsgrupper legge frem sine forslag til hvor politiets tjenestesteder skal ligge. Deretter skal kommunene få seks ukers høringsfrist, før politimesteren sender sitt forslag til Politidirektoratet i desember.

30. august sendte 26 kommuner i Agder et felles brev til justisministeren, hvor de ba om lengre høringsfrist. De viste blant annet til at fristen i praksis ville bety at noen kommuner kun ville få en uke til forberedelser i administrasjon før de allerede oppsatte kommunestyremøtene. Svaret som Anders Anundsen sendte 22. september innebar et klart nei: Han ønsket fortgang i prosessene og mente at tidsplanen var opp til Politidirektoratet å avgjøre.

Klagestorm

-Med så knappe tidsfrister forstår jeg inderlig godt at kommunene er fortvilte. Jeg har nå sendt skriftlig spørsmål til Anders Anundsen for å høre om han vil revurdere avslaget, og eventuelt hva som er årsaken til at han ikke vil lytte til kommunene i denne saken, sier en tydelig provosert stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

-Slik som denne prosessen foregår kan jeg ikke gjøre annet enn å spå en klagestorm fra kommunene på nyåret, avslutter Klinge.