Lions Hitra holdt nylig Mitt valg-kurs for lærere ved skolene på Hitra.

Kurset, som ble holdt på Strand skole, er i følge Lions et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Det skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg, med hensikt å forebygge risiko-adferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler.

En egen instruktør kom fra Oslo for å holde kurset.

Lovfestet

Leder i Lions Hitra, Karl Petter Nyvold forteller at lærerne må gjennom et kurs som dette.

- Det er lovfestet at lærere skal gjennom et kurs som dette, enten gjennom Lions Mitt valg, eller MOT. Vi har kjørt ganske mange slike kurs gjennom årene. Nå har vi også fått forespørsel fra barnehagen om å ha kurs.

- Hvorfor mener du det er viktig å gjennomgå et slikt kurs?

- Jeg mener det er veldig viktig at det er med i skolen og at lærerne tar et sånt kurs. Jeg tror lærerne bruker det de har lært i undervisningen.

Skuffet

Men han er skuffet over at bare drøy halvparten av de påmeldte dukket opp på kurset.

- Det var skuffende at det var 21 påmeldte, og så kommer det bare 12. Det er viktig for oss å samle så mange som mulig når vi først holder kurs. Et kurs koster 30.000 til sammen. Vi betaler 12.000 for kurset, men heldigvis har Lerøy Midt støttet oss med 6.000 kroner. I tillegg blir det en del lotterier og basarer for å få inn penger, sier Nyvold.

928 28 154 lars@hitra-froya.no