Fra produksjonslinja hos Leica Fiskeprodukter på Bonenget. (bildet er tatt ved en tidligere anledning)
Fra venstre: Edel Lundereng, Kari Merete Griegel og Lene Waldenstrøm som forbereder produkter til testing.