Laila Bakke og Roger Måsøval som bor på Frøya fikk en datter ved Orkdal

sjukehus den 19. april. Hun heter Lerke. Ved fødselen veide hun 3520 gram

og målte 52 cm. Gabriel, som snart er fem år, er stolt storebror.