NVE(norges vassdrags- og energidirektorat) holder i kveld (mandag) folkemøte i kulturhuset på Sistranda, for å informere om saksbehandlingen av søknaden. Samtidig vil Trønderenergi og NTE(Nord-Trøndelag elektrisitetsverk) som tiltakshavere informere om selve prosjektet.

Både motstandere og forkjempere melder sin ankomst.

- Vi har ikke formelt konstituert et nytt styre ennå, men vi har hatt et par samlinger, iførste omgang for å mobilisere folk til å komme på folkemøtet. Det er viktig at folk kommer i kveld for å si sin mening, sier Ola Vie i Folkeaksjonen mot vindmøller som var aktiv under forrige vindkraftrunde.

- Vi mener vindmøller på 145 meter blir altfor dominerende i det landskapet vi har på Frøya, med høyeste punkt på 86 meter. Det blir et permanent inngrep, med sprenging av veier for å frakte vindmøllene inn i området. Vi tenker også at dette bare er starten på en større utbygging. Vi frykter at hvis de kommer i gang på en liten del, så er det lett at det blir mer utbygging. Vi mener at med vindkraftutbyggingen på Hitra og Smøla, så har denne regionen tatt sin del av utbyggingen, sier Vie.

Fra den andre siden kommer blant andre Hans Hakkebo, kjent som vindkraftforkjemper i forrige omgang.

- Jeg skal på folkemøtet for å høre hva de har å si, og jeg har eventuelt noen spørsmål jeg vil stille. Jeg mener at hele området burde bygges ut med en gang, og ikke bare en tredel av den opprinnelige planen. Jeg er forbauset over at kommunen ikke har engasjert seg mer i å få til en full utbygging, de mister jo to tredeler av inntekten sin. Det kunne vært mer blæst rundt saken synes jeg. Det skal bli artig å høre hva de sier i kveld, sier Hakkebo.