Havbruksnæringa i Trøndelag er en nasjonal ressurs med utviklingspotensiale. Økt satsing på utdanning og tettere samarbeid mellom havbruksnæring og forskningsmiljøene på NTNU, kan bidra til at havets ressurser utnyttes smartere og gi næringa økt konkurransekraft.

Samarbeidsavtalen legger grunnlag for en rekke samarbeidstiltak knyttet til utdanning, rekruttering, innovasjon og forskning. Havbruksnæringa er i utvikling fra en erfaringsbasert næring mot en kunnskapsbasert næring.

Avtalen underskrives på fredag på Frøya hotell. Til stede vil være Frøyas ordfører Berit Flåmo, rektor Bjørnar Johansen fra Frøya vgs og NTNUs prorektor for nyskaping Johan E Hustad samt en rekke representanter fra forskningsmiljø, havbruksnæring og næringsliv

Avtalen inenbærer bl.a.  NTNU etablerer et faglig brohode for virksomhet i samarbeid med Frøya videregående skole

Videre vil Frøya videregående skole vil gi sine elever mulighet til å delta i forskningsprosjekter som kan være med på å gi elevene innsikt i forskning og forskningsmetodikk.

Frøya videregående skole vil gi økt tilgang til kompetanse for ressurssenter, lærere og elever og høyne status for høyere utdanning i næringsliv og befolkningen generelt.