Rådmannen kunne i dag orientere Frøya kommunstyre om regnskapstallene for 2013. Regnskapet er ennå ikke revidert, men rådmannen har de overordna tallene klare.- Det er store positive tall. Vi får et netto overskudd på 42 millioner kroner, kunne rådmann Svanhild Mosebakken fortelle.

Det betyr at kommunen er drevet med en driftsmargin på ti prosent, noe som er oppsiktsvekkende i et kommuneregnskap. Rådmannen viste til en rekke årsaker til overskuddet. Det ene er at man har fått utbetalt momskompensasjoner på investeringer som er langt høyereenn budsjettert. Videre ble avkastningen på fonds på 12 millioner kroner, noe som er dobbelt så høyt som budsjettert.

Regnskapstallene for de enkelte virksomhetene er ennå ikke klare.