Hovedtemaet i tirsdagens formannskapsmøte var den anstrengte økonomiske situasjonen i Hitra kommune.

I et ekstraordinært formannskapmøte i mars kom det frem at seks millioner kroner må kuttes i løpet av året, på grunn av fire millioner i økte pensjonskostnader, én million mindre i overføringer fra Staten, og én million i økte barnevernutgifter.

Formannskapet ba da rådmannen legge frem forslag til hvor pengene kan hentes inn.

Skyhøy gjeld

I tirsdagens møte redegjorde assisterende rådmann Harald Hatle og kommunalsjef oppvekst Kjell Roar Sæther for den økonomiske ståa i de ulike rammeområdene, og sammenlignet med tilsvarende kommuner.

Oppsummert drives kommunen med relativt lave kostnader, men har utfordringer med en skyhøy gjeld som belaster driftsøkonomien stort, samtidig med tunge investeringer. Disposisjonsfondet tømmes i høyt tempo.

Fremover i tid vil en negativ elevtallsutvikling gi mindre rammeoverføringer fra staten i årene fremover.

Rådmannen stilte spørsmålet om hvor politikerne mener administrasjonen skal hente inn disse pengene.

- Hva gjør vi på kort sikt, i påvente av eventuelle strukturendringer, spurte rådmann Laila Hjertø.

- La andre områder blø

Kjell Roar Sæther kom med et par forslag til hvordan man kan flytte alle mellomtrinnene til Fillan, og dermed få færre klasser og lærere. Det kan gi en netto innsparing på 1,8 millioner kroner til neste skoleår, og 3,8 millioner kroner skoleåret 2020-21.

Men det ville ikke politikerne høre på.

- Vi driver rimeligere skoler og barnehager enn tilsvarende kommuner. Oppvekstsektoren er den viktigste, og vi må tenke oss godt om før vi gjør store omveltninger der, mente oppvekstleder Bergljot Stokkan(Pp).

- Uansett hvor fattige vi er så må vi sette alle kluter inn på skolen. Da må heller andre områder blø, mente Astrid Mortensvik(Ap).

- Vi må tørre å ta den diskusjonen. Skal vi hente inn seks millioner kroner, så må det ikke skje i skole og oppvekst. Det må vi bli enige om, mente ordføreren.

Må kutte flere årsverk

Ordfører Ole Haugen mente rådmannen var for lite konkret, og mente at administrasjonen burde utfordre politikerne sterkere på mulige kuttområder.

- Dere utfordrer oss ikke. Men jeg skal hjelpe dere i gang.  Hva med utbyggingen av Barman oppvekstsenter.

- Det er satt på vent på grunn av at budsjettet ikke strekker til. Vi må ta en ny runde på det, og jeg ber om et nytt politisk vedtak med en utredning i bunnen. Årsaken til at vi venter er at vi må danne oss et bilde av skolestrukturen. Det er en mulighet for strukturendring der. Er det lurt å investere i et skolebygg det på sikt ikke vil være nok elever til. Om dere er interessert i å diskutere det, kan vi tenke oss å gjøre det på sikt. Vi kan komme med mange forslag, men vi begynner ikke med det om dere ønsker å skjerme skolen, sa rådmann Laila Hjertø.

Noen nye konkrete innsparingstiltak ble ikke foreslått i møtet. Men ordfører Ole Haugen minnet rådmannen på at kommunestyret allerede hadde bedt om å ta ned 4-5 årsverk.

- Det er bare å iverksette det tiltaket. Det vil utgjøre rundt 2,5 millioner kroner, noe som er halvparten av utfordringene, mente Haugen.

Rådmannen skal jobbe videre med å finne mulige innsparingstiltak frem til revidert budsjett i juni.

- Jeg setter pris på at formannskapet får en løpende dialog med rådmannen frem til da. Vi har ikke fått gjort noe hittil i år, og kan ikke miste mer tid. Seks millioner er ikke småtterier. Årseffekten kan fort bli ni-ti millioner fordi vi ikke har kommet i gang før nå, sa Haugen.