Kommunestyret i Frøya har vedtatt en plan for "Morgendagens omsorg"som innebærer stor utbygging av helse- og omsorgsplasser i løpet av kort tid. Utbyggingen skal skje på Sistranda, i nærheten av Beinskardet, hvor man fra før av har omsorgboliger. Arbeidsgruppa som jobber med utbygging av heldøgns omsorg har fått et mandat på å utrede et helsehus med 28 plasser, hvorav det meste skal være korttidsplasser, pluss 24 omsorgsboliger for heldøgns omsorg. Omsorgsboligene skal i følge planen stå klare innen utløpet av 2017, mens helsehuset skal kunne tas i bruk i løpet av 2018. Når alt dette står klart skal tilbudet på Sistranda erstatte det man i dag har på Frøya sykehjem på Hammarvika.

Behov for flere bofelleskap

Da prosjektleder for Morgendagens omsorg, Torny Sørlie, sist uke orienterte driftsutvalget i kommunen om framdrifta, kunne hun fortelle at arbeidsgruppen vil legge fram forslag om at det bygges dobbelt så mange omsorgboliger (utenfor helsehuset) som det kommunestyret har vedtatt i planen.

- Mandatet sier 24 omsorgsboliger for personer med kognitiv svikt. Men arbeidsgruppa har blant annet sett mer på befolkningsprognosene, som viser at antallet innbyggere over 80 år vil øke, og ser for seg at blir behov for flere boliger med bofelleskap med heldøgns omsorg. Derfor vil arbeidsgruppa legge fram som forslag at det bygges 24 flere enn de 24 som ligger i mandatet, sier Torny Sørlie.

Forsinket grunnet tomtespørsmålet

Frøya kommune ønsker å sette av et større areal fra Beinskardet i retning Rabben til denne store omsorgsutbyggingen, hvor man da vil samle all heldøgns omsorg i kommunen. Som Hitra-Frøya har fortalt tidligere, er det ennå usikkert at kommunen får ta ibruk hele dette arealet. Landbruksmyndighetene har levert innsigelse på kommunedelplanen, da de mener det tiltenke området spiser opp for mye landbruksareal. Totalt ønsker kommunen å regulere 47,8 dekar til offentlig formål - i denne sammenhengen til helseformål.

Torny Sørlie vedgår at man på grunn av at tomtene ikke er avklarte, så er man allerede på etterskudd i forhold til den ambisiøse tidplanen for utbygging.

Kommunedelplanen har vært ute på ny høring, og vil bli lagt fram til politisk behandling i oktober. Kommuneplanlegger Kristin Strømskag forteller at man i prosessen ikke har redusert det aktuelle arealet, og at man satser på at kommunestyret vedtar planen før man eventuelt må gå i mekling med fylkesmannen ( landbruksmyndighetene) om arealet.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no