Valgstyret (formannskapet) i Frøya har oppnevnt stemmestyrene til de seks stemmestedene på Frøya:

NORDSKAG KRETS:

1. Guttorm Kristiansen, leder

2. Ester Aune, nestleder

3. Bjørn Ivan Espnes

Vara: Øyvind Johansen, Grethe Korsbø Lund, Maciej Karpinski, Bjørg Ingrid Bekken.

Valgmedarbeider:             Siv-Tove Skarshaug

NABEITA KRETS:

1.   Lillian Bremnes, leder

2. Oddgeir Storø, nestleder

3.   Åse Ringlie Hammervik

Vara:  Eva Måsøval Antonsen, Per Arne Hammer, Jan Bekken, Anita Karlsen

Valgmedarbeider: Heidi Midtsian

SISTRANDA KRETS:

1.   Inger Bjørgan Johansen, leder

2.   Roar Paulsen, nestleder

3.   Eli Yttersian

Vara: Robert Albrigtsen, Jan Otto Fredagsvik,  Arthur Gipling, Marit Ulseth Ervik

Valgmedarbeider: Hjørdis Årvik Smalø

NESSET KRETS:

1.   Kitt Julie Hansen, leder

2.   Kjell A. Madsvåg, nestleder

3. Monika Furberg

Vara: Lars Andreas Vavik, Ragnhild Ervik, Roger Jenssen ,  Turid Reppe Nielsen

Valgmedarbeider: Ann Katrin Silset

DYRØY KRETS:

1.   Ivar M. Johansen, leder

2.   Terje Svendsen, nestleder

3. Unni Brit Bogø

Vara: May Espnes, Marianne Myrseth, Gunnar Nilsen,  Mona Reitan

MAUSUND KRETS:

1.   Håvard Holte Os, leder

2.   Hanna Marie Hammer, nestleder

3.   Lene Slettun

Vara: Heidi Sandnes, Arnstein Antonsen, Nina Rishaug, Gretha Aursøy