Begge kommunene enige om felles brannvesen - men Frøya vil ha utvidet samarbeid