Elleve dugnadsvillige og turglade stilte lørdag formiddag opp for å utbedre stien til Besselvassheia. De bar planker, som de skrudde sammen to i bredden, og la over de bløteste delene av stien, såkalt klopping.

Gunhild Riiber i Frøya turlag var fornøyd med innsatsen.

- Jeg er glad og stolt over at så mange stilte opp. Dugnad er artig, og både jeg og de som er med blir glade når vi bidrar i felleskap, sier hun.

Riiber forteller at turen opp til Frøyas høyeste topp har blitt mer og mer populær, og at det sliter på stien. I tillegg har Trondheim Turistforening startet et prosjekt som heter OPP24, der de prøver å få folk til å bestige alle de høyeste toppene i de 24 kommunene i Sør-Trøndelag.

- Dette er stien til Frøyas kommunetopp. Da tenkte jeg at de som kommer hit og skal gå opp på vår høyeste topp, så skal det ikke være så gjørmete å gå, sier Riiber.

Snart kan folk gå tørrskodd opp til Bessevassheia.

For den allerede populære stien bærer preg av nettopp å være populær. I de bløte områdene er stien tråkket opp slik at den blir gjørmete. Der har folk naturlig nok prøvd å gå utenom de gjørmete områdene, med det resultat at det gjørmete området utvider seg.

- Ved å legge ut klopper, så vil vi unngå at de bløte områdene tråkkes opp. Da vil det bli mindre slitasje på terrenget, og folk slipper å gå i gjørma.

Det blir fort gjørmete der det er bløtt.

Men selv om dugnadsgjengen kom et godt stykke på lørdag, så er kloppingen ikke helt ferdig.

- Vi har 2.000 løpemeter med materiale, noe som holder til rundt 600 meter klopping. Flere av de som var med i dag stiller opp også neste lørdag, og jeg håper enda flere kan være med.

- Steven Crozier, til daglig kommunelege, stiller gjerne opp til dugnad i helgene.

- Dugnad er limer i samfunnet vårt. Det er samhold, tillit og felleskap, som bidrar til å skape det gode liv. Det er hyggelig å gjøre noe i felleskap. Og jeg synes turistforeningen er en fantastisk organisasjon, som legger til rette for at folk kommer seg ut i naturen, sier Crozier.

Steven Crozier liker å legge til rette for at folk kommer seg ut i naturen.

- For en nydelig dag og en fin trim, sier Alf Witzøe, når han kommer tilbake for å bære flere planker. Han er glad for å hjelpe til å utbedre stien han selv bruker.

- Jeg har vært flere ganger oppe på Besselvassheia. Da syntes jeg det var fint å kunne bidra.

Randi Sæther fikk æren av å gå den første turen på nye klopper.

Randi Sæther hadde sin første tur til Besselvassheia, sammen med mannen Olav Ingebjørn og datteren Kirsti. De fikk æren av å gå de første meterne med klopping over myra.

-  Jeg sa det til de som holdt på der nede at det ble kjempefint. For det var egentlig ganske bløtt. De har fått gjort mye allerede på en dag, syntes hun, før de fortsatte de fortsatte videre mot Frøyas høyeste punkt.