Djupåbrua mellom Valslag og Kongensvoll fikk omfattende skader etter kraftig vannføring helga 14.-15. oktober.

Forrige mandag startet arbeidet med å forsterke brufundamentene med sprøytebetong. Dette arbeidet gjøres for å øke bæreevnen til brua, etter at brufundamentene fikk skader under flommen. Tunge kjøretøy kan igjen kjøre over brua når betongen er herdet.

For å få til det må betongbilen stå på brua og på veien, og dermed vil vegen bli stengt for trafikk i perioder.

- Mandag 6. november skal vi fortsette arbeidene med å forsterke Djupåbrua med sprøytebetong, forklarer byggeleder Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen

Man har utført en del forsterkning, men grunnet stor vannføring i elva har arbeiderne blitt tvunget til å ta et opphold.

- Vi har utfra værprognoser besluttet å fortsette arbeidet førstkommende mandag, sier Rødal.

Som følge av dette kan fylkesvei 291 ved Djupåbrua bli stengt i inntil to timer mellom kl. 9 og kl. 17 mandag 6. november.

- Vi beklager ulempene arbeidet medfører for trafikantene. Når arbeidet med Djupåbrua er ferdig starter arbeidet på Halsanbrua. forteller an Ivar Rødal i Statens vegvesen.