Over 20 fartøy fra Marinen, Natos stående maritime styrke (SNMG1), og flere andre allierte, vil i helga være fortøyd i Trondheim havn. Flesteparten ankom sørfra i går ettermiddag og i fredag morgen/formiddag, så folk på Innhitra og Sunde/Hemnskjela har allerede fått tatt en titt på fartøyene mens de seilte nordover langs Trondheimsleia.

Men også utover i de neste dagene vil det være mulig å se på de militære skipene også i våre farvann, selv om selve øvelsen foregår i Nord-Trøndelag.

- Det vil være maritim aktivitet i denne leden fremover. Så mange av deres lesere vil nok se fartøyene, sier Thomas Gjesdal, kapteinløytnant og presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret til lokalavisa Hitra-Frøya.

Øver på høyintensive operasjoner under krevende vinterforhold

Sips-forflytningen markerer starten på militærøvelsen Cold Response for de maritime styrkene. Målet er å øve på høyintensive operasjoner under krevende vinterforhold. Denne øvelsen handler om å trene på forsterkninger fra allierte.

- Med det Sjøforsvaret vi har i dag kan vi sikre at en slik forsterkning kommer frem til Norge. Cold Response gir oss muligheten til å øve med være nærmeste allierte, samtidig som de får kunnskap om å operere her hos oss, opplyser Sjøforsvaret.

15.000 soldater

Øvelse Cold Response 2016 involverer hele 15.000 soldater fra 14 land. Øvelsen vil i hovedsak skje i området mellom Værnes og Namskogan. I tillegg til Norge og Nato deltar tretten nasjoner på øvelsen. Det kommer styrkebidrag fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spania og Storbritannia. Bidragene er i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker, og totalt kommer 15 000 soldater til å delta på øvelsen.

- Cold Response 2016 er en viktig øvelse som legger til rette for at soldater fra ulike nasjoner får øvd i et internasjonalt miljø. I tillegg til krevende klima- og værforhold får soldater fra ulike nasjoner øvd seg på å mestre felles språk og prosedyrer. På den måten vil både Norge og samarbeidslandene være enda bedre rustet til å stå sammen i en eventuell krisesituasjon, opplyser Forsvaret.

Tre faser

Øvelsen varer fra 19. februar til 22. mars og er delt opp i tre deler: En forberedelsesfase som varer fra 19. februar til 1. mars, øvingsperioden varer fra 2. til 9. mars, og avslutningsfasen varer fra 10. til 22. mars.

Sjøforsvaret vil være til stede med flere skip i Trondheim sentrum 26. - 28. februar.