Innbetalingen fra de grønne konsesjonene er på 21,4 millioner kroner. Frøya har brukt 1,2 millioner på den helhetlige idrettsparken. Spørsmålet er nå hva de resterende 20 millionene skal brukes til.

Rådmannen har foreslått å sette av 2,1 millioner, 10 % av grunnbeløpet, til framtidige investeringsprosjekter i øyrekka. Prosjektet ”Morgendagens omsorg” er tiltenkt resten av beløpet som kommer seg på vel 18 millioner kroner.

Vil støtte fiskerne

Martin Nilsen (H), Aleksander Søreng (FrP) og Arvid Hammernes (V) mente i dagens møte av en del av pengene bør gå til fiskerne.

Nilsen peker på at oppdrettsnæringen har tatt mye av arealet til fiskerne og nevner spesielt konflikten rundt Salatskjæra. Hammernes viser til at unge fiskere sliter med å etablere seg i næringa og at andre kommuner har hatt god nytte av et fond.

Rådmannen på sin side minnet om at det ikke er lov å lage fond av midlene fra de grønne konsesjonene.

Ikke mer lån

Rådmann Svanhild Mosebakken mener at det viktigste signalet hun gir, er at kommunen ikke skal ta på seg mer lån. Derfor vil hun bruke pengene til investeringer man vet kommer i framtiden, som prosjektet ”Morgendagens omsorg”.

Kristin Reppe Storø (Ap) stilte seg bak rådmannen og mener at de må kartlegge det faktiske behovet fiskerne har, og at de dermed kommer i andre rekke.

Flertallet gikk for rådmannens innstilling med seks stemmer mot tre. Saken skal endelig behandles i kommunestyret.