Renate Sandvik har ifølge rådmannen sagt ja til å overta som virksomhetsleder for familie- og helsetjenesten i Frøya kommune. Sandvik kommer fra virksomhetslederjobb for den interkommunale barnevernstjenesten for Frøya og Hitra, et samarbeid som jo som kjent er vedtatt avviklet så snart som mulig.

- Frøyas nye barnevern-tjeneste vil etter omorganisering komme inn under familie- og helsetjenesten. Samarbeidet med Hitra skal jo som kjent avvikles. Hitra skal være oppe og gå med en god barneverntjeneste før vi klipper strengen, sa rådmann Svanhild Mosebakken i dagens kommunestyremøte.

Begge kommunene har vedtatt å bygge eget barnevern, og har vært uenige om i hvilken organisasjon problemet har ligget.

Bryter samarbeidet

Samarbeidet mellom Frøya og Hitra kommuner om barneverntjenesten startet tilbake i 2011. På sensommeren i fjor uttrykte Fylkesmannen gjennom en rapport bekymring over at 16 av 18 fosterhjemsbarn bosatt på Hitra og Frøya ikke hadde fått det tilsynet de skal ha, hvorpå Hitra kommunes politiske nivå og administrasjon uttrykte mistillit til måten den interkommunale barnevenstjenesten ble drevet på fra Frøyas side.

Tidlig i sommer valgte Frøya formannskap enstemmig å si opp samarbeidsavtalen med Hitra.

"Vi ser at Hitra kommunes uttrykte misnøye har lagt et utilbørlig press på ansatte i den interkommunale tjenesten over tid, og har ført til at arbeidsmiljøet settes under press, jfr. uttalelse fra Fagforbundet og mail fra lederen av den interkommunale tjenesten. Dette aksepteres ikke lenger fra vår side" står det i vedtaket, mens selve drøftiga er holdt unntatt offentligheten. Hitra kommunestyre svarte med å ta dette til etterretning, som det heter.

Begge kommunene har vedtatt å bygge egen barneverntjeneste så fort som mulig.