Norge eksporterte sjømat for 21,3 milliarder kroner i første kvartal i år. Det er en økning på hele 22 prosent eller 3,8 milliarder kroner målt mot første kvartal i 2015.

I mars måned ble det eksportert sjømat for 7,4 milliarder kroner. Det er en økning på 14 prosent eller 937 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

– Det går godt for de fleste sektorene i sjømatnæringen, men det er laksen som bidrar sterkest til verdiveksten i første kvartal med en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med første kvartal i 2015, sier Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

- Det er også gledelig at markedet for fersk skrei i Europa vokser og at det bidrar til gode priser for skreien gjennom hele første kvartal. Også reker og skalldyr går godt med en dobling av eksportverdien sammenlignet med første kvartal i fjor. Den positive utviklingen skyldes høyere priser og økt etterspørsel, godt hjulpet av en gunstig valutasituasjon for den norske krona, sier Hanssen.