Det ble ingen obligatorisk åpning av ballbingen med taler og politisk snorklipping. Barna løp simpelthen rett ut på banen ved Fillan barnehage med entusiasme, lavt tyngdepunkt og fotball med knapphet på luft.

Spillet havnet ikke på felgen av den grunn.

Kul! Knall! Kjempebra! Stor og fin!

Slik karakteriserte Espen Olsen, Tonje Ohren, Trine Kjerringvåg Willmann, Runar Olsen og Berit Elisa Holm den nye ballbingen - anlagt for å dekke barnas velutviklede aktivitetsbehov.

Rastløsheten gjorde utslaget, og på sedvanlig barnevis forsvant gjengen kollektivt ut på banen med høyt støynivå. Kort etter fortonet banen seg som en stor lekegrind med  kunstgress og beskyttende gjerde samt fotballmål.