I dag (onsdag) klokka 10 møtes Hitra kommunestyre for siste gang før sommerferien. Det er flere omfattende saker opp til behandling, blant annet ny hovedplan for vannforsyning 2016-2022. En annen sak det er knyttet mye spenning til, er hvordan kommunestyret velger å løse de økonomiske utfordringene i Hitrakommune; ved såkalt driftstilpasning (kutt) eller innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke)

Av andre saker som skal til behandling:

  • Egenandeler ved Frøya Hitra livsstil- og folkehelsesenter

  • Lakseveien trinn 2 - ny bompengesøknad, ny behandling

  • Uteområder/trafikksikkerhetstiltak skoler/barnehager

  • Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol

Hele sakslista og dokumentene kan lastes ned fra kommunens nettsider her