Per Johnson besøkte biblioteket i Fillan hvor han viste bilder og fortalte om da han var fangstmann på Svalbard og overvintret der i ei fangsthytte på 3x3 meter.

Det ble mange spennende historier fra hverdagen som fangstmann. En fangstmann som skulle overvintre måtte beherske alt fra å bake brød, sy skosåler, flå selskinn, bygge sleder og improvisere seil til båten. I tillegg var det livsnødvendig med en psyke som tålte isolasjon, og å holde ut å bo i en bitteliten fangsthytte sammen med en annen.

I løpet av tiden der var det også en del dramatiske hendelser, men det går oftest bra, og det gjorde det heldigvis hver gang.

Frode Jektvik underholdt.

Men Per vet at etter å ha badet i isvann og dratt båten på isen et langt stykke, er det ikke enkelt å tenne opp i ovnen med ei lita fyrstikk.

Tilhørerne fikk se bilder av selvskuddsfella de satte opp for å fange isbjørnen. De hadde flere slike, og de måtte sjekkes nesten daglig. Da fikk de flådd isbjørnen med en gang. Om isbjørnen var litt frossen når de fant den, hendte det at de tok den inn i hytta (3x3 m!) og tinte den over natta for å få flådd den raskest mulig. Noen måtte de fryse hel, men de fleste flådde de først.

Når våren kom begynte arbeidet med å salte alle skinnene for å bevare de godt til salg i Tromsø. De hadde med mange tonn salt, og lagde saltlake for å legge skinnene i tønner. De tok over 80 is-bjørn den vinteren.

Livet som fangstmann var u-nikt. Det å kunne ligge i køya, og samtidig fyre i ovnen var lykke – og er i dag en god målestokk på hva som må til for å ha det godt.

Naturopplevelsene Per hadde der var unike, og noe som aldri blir glemt. Vi fikk se bilder som viste hvor spesielt det er der oppe.

Per hadde med ei bok som er skrevet om livet der. Han hadde 10 eksemplarer, og de ble det rift om. Den heter Fangstmannsliv; Bjørnson og Larsson, av Inga Elisabeth Næss.

Per Johnson ble takket for foredraget.

Det var hele 60 stykker til stede i biblioteket for å høre på, tydelig at dette er mange interessert i å høre om – noen kom helt fra Melhus.

Hitra bibliotek tar gjerne imot tilbakemeldinger etter arrangementet, og tips om det er andre arrangement som er ønsket.

Bibliteket håper Per kommer tilbake til biblioteket for å fortelle mer om livet på Svalbard, kanskje til høsten.

Frode Jektvik bidro med litt sang før foredraget startet, mens 8.klasse solgte kaffe og kaker.

Innsendt