Femten-tjue personer møtte opp på Naturvernforbundet Hitra-Frøya sin temakveld om marin forsøpling på Sistranda mandag kveld. Flere av deltakerne etterlyste representanter fra kommunene og fra havbruksnæringen på møtet. Men de som hadde funnet veien til Frivilligsentralen var svært engasjerte i temaet forsøpling.

Langtidsvirkninger

Fagrådgiver Per- Erik Schulze fra Naturvernforbundet fortalte at de samme dag hadde vært på befaringer i strandsonen på Helgebostadøya, i Skarsvågen og på Skarpneset.

- Vi fant det vi lette etter, sa han ironisk, og viste bilder av masse plastavfall i fjæra.

Schulze har jobbet i Naturvernforbundet i 20 år, og har god innsikt i det store problemet som flyteavfall og annen forurensing utgjør. Han fortalte om langtidsvirkningene av miljøgiftene i havet, og nevnte blant annet unger av sildemåke som døde få dager etter klekking blant annet på Helgelandskysten. Det man kunne tro var konsekvenser av matmangel viste seg å være miljøgifter, som førte til å måkeungene døde.

Det er ellers et kjent problem at fugler omkommer fordi de spiser masse plast i den tro at det er mat, og at både dyr og fugler dør fordi de setter seg fast i søppel i naturen.

TAKK: Dagrun B. Skarsvåg i Naturvernforbundet Hitra-Frøya overrakte fagrådgiver Per-Erik Schulze lokalt produsert mat som takk for at han tok turen til vår region.

Det syndes fremdeles

Per-Erik Schulze ledet giftkampanjetoktene som Naturvernforbundet gjennomførte langs norskekysten for en del år tilbake, hvor de fant spesielt høye konsentrasjoner av miljøgifter i områder med skipsverft.

Selv om folk flest, både privat og i jobbsammenheng er blitt flinkere til sortere avfall, og levere avfallet dit det skal leveres, syndes det fremdeles. Byggeskum fra byggprosjekt, og isopor og annet avfall fra veibygging, ble nevnt som eksempler på unødvendig forsøpling, og som koster mye å rydde opp i.

- Målet er at nye utslipp i Nordsjøområdet ikke skal forekomme etter 2020, sa Schulze.

Synlig og usynlig forsøpling

Også i vår region er marin forsøpling et stort problem. Ikke alle miljøgiftene er like synlige, men flyteavfallet, som også inneholder en god del skadelige stoffer, er godt synlig. Flere steder er fjærene ryddet med godt resultat, selv om det stadig kommer nytt. Flere på møtet fortalte om strender som er ryddet, og hvor det etterpå er overkommelig å ta avfallet etter hvert som det kommer. Men da trengs det frivillige til å ta på seg oppgaven med det.

Lederen i lokallaget, Dagrun Beate Skarsvåg etterlyste flere voksne som kunne bidra. Under strandrydding på Hitra opplevde Miljøagentene at det var bare barn som møtte opp, med de begrensninger det satte.

Mange vil støtte økonomisk

Under møtet kom det også fram at det er mulig å få økonomisk støtte til rydding i fjæra. Både Miljødirektoratet og lokale bedrifter er positive til å støtte ryddeprosjekt økonomisk, som ei gulrot for å få frivillige fra lag og organisasjoner til å bidra. Det ble også sagt at renovasjonsselskapene var positive til å hente oppsamlet flyteavfall, og at lokale bedrifter hadde sagt seg villig til å stille båter til disposisjon for å frakte til lands avfall samlet opp på holmer og skjær. Dermed kan det se ut til at det er dugnadsfolk som trengs for å plukke opp det som er kommet sjøveien, og en holdningsendring for å få folk flest til å slutte å kaste avfall i naturen.

Fiske etter søppel

Miljødirektoratet startet dessuten opp prosjektet «Fishing For Litter» (fiske etter avfall) i januar i år. Ordningen går ut på at fiskebåter som deltar i prosjektet får utdelt store sekker som de samler avfall som tas opp med trål eller annet redskap under normalt fiske. Sekkene med avfall leveres kostnadsfritt i havner som deltar i ordningen. Så langt er det Ålesund, Tromsø, Egersund og Karmøy som er mottakshavner.

Der blir avfallet sortert, registrert og håndtert på forsvarlig måte.

Strandrydding i mai

Årets strandryddedag er lørdag 7. mai, og da vil det mest sannsynlig bli organisert strandrydding både på Hitra og Frøya. Frivillige som kan tenke seg å hjelpe naturen med å bli kvitt farlig og skjemmende avfall er mer enn velkomne hos alle lag og organisasjoner som setter pris på natur fri for forsøpling.