Et vogntog står stille og sperrer ett felt i to-feltsbanen i Hitratunnelen.

- Det er varsel om redusert hastighet til 50 km/t. Jeg antar at sjåføren har ordnet med berging, forteller trafikkoperatøren ved veitrafikksentralen klokken 14.45.

Det er ikke kjent hvilken retning vogntoget står i.