I august kommer en gruppe utvekslingselever fra hele verden til Norge for å gå på en norsk skole og bli del av en norsk familie i ett år. Om noen av dem kommer til Sør-Trøndelag avhenger av eventyrlysten og gjestfriheten til trønderne.

Utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding (YFU) vil gjerne at deres elever skal få oppleve hverdagslivet i en av områdets gjestfrie familier. Om Claudio fra Mexico eller Marisa fra Tyskland havner i Sør-Trøndelag avhenger av om YFU finner familier som ønsker å bli kjent med en ungdom fra et annet land og tør å ta sjansen på et annerledes og spennende år. Så langt er det ingen familier i Sør-Trøndelag som har meldt seg.

Familiene får betalt i opplevelser

YFU ønsker vertsfamilier av alle slag. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

– Målet er at eleven skal bli integrert i lokalsamfunnet og bruke fritiden sin som annen ungdom.  Det er ikke meningen at familien må tilbringe all sin tid med eleven, men bør inkludere eleven i familiens aktiviteter. Mange vertsfamilier deler fine opplevelser med elevene, og får et spesielt år selv også, sier seniorrådgiver i YFU Marte Oraug Skogtrø i en pressemelding.

YFU er en ideell organisasjon drevet av frivillige. Derfor er alle YFUs familier frivillige, og får ingen økonomisk kompensasjon. YFU har erfaring med at vertsfamiliene opplever at de har fått igjen mye mer enn de har gitt.

– Familiene lærer om en ny kultur på en helt spesiell måte. Samtidig lærer man mye om egen kultur. Familien må forklare norske normer og vaner til en person med en annen bakgrunn, og mange får noen aha-opplevelser i løpet av året, forteller Skogtrø.

Godt egnet

YFU har god erfaring med å sende elever til bygda og mindre byer. – På mindre steder er miljøene mindre, og det er lettere å bli kjent med andre med samme interesser. Vi opplever at folk på små steder er flinke til å integrere elevene, og at de blir godt ivaretatt på skolen og fritidsaktiviteter. I følge Skogtrø kommer mange av elevene for å oppleve norsk natur, og nærheten til naturen på mindre steder er noe de setter pris på.

Marte Oraug Skogtrø i YFU håper derfor at flere i Sør-Trøndelag kan tenke seg å åpne hjemmet sitt for en utvekslingselev for et år.

Marte Oraug Skogtrø. FOTO Ane Sangnes