Det skortet ikke på ting å være takknemlig for under kirkekaffen

foto