Hitra kommune har fått inn tre søknader til årets fordeling av spillemidler. Formannskapet har vedtatt at alle søknadene skal prioriteres, og sendes over til fylkeskommunene, som fordeler spillemidlene.

For ordinære idrettsanlegg er redskapshus til Hitra idrettspark prioritert på førsteplass. Søknadssummen er 136.000 kroner. Hitra fotballklubb har allerede bygget redskapshuset.

På andreplass er søknaden fra Hitra IL, til aktivitets og sjøhus ved Eaholmen. Søknadssummen er 558.000 kroner.

Kommunen har allerede forskuttert 388.000 kroner til Eaholmen.

For nærmiljøanlegg kom det inn en søknad.

Her har Hitra IL søkt om 193.000 kroner til flytebrygge til Eaholmen nærmiljøanlegg.