Det nærmer seg påske og storutfart til Øyrekka. Hyttenabo Rita Storheil frykter at det nok en gang blir kaos i fergekøa.

- Hvem har ansvaret for parkeringsplassen - og er det noen planer om å gjøre den større og mer trafikksikker. Slik det er nå tør vi ikke sende barnebarna over veien og til butikken for å kjøpe is, når det er trafikkaos i fergekøa, sier Storheil.

[M1]

Fylkeskommunen er ansvarlig for fergetrafikken, og infrastrukturen rundt fergeleiet. Men som kjent har fylkespolitikerne svært lite samferdsel-penger å rutte med i forhold til behovet.

Planene er klare

Dermed hjelper det lite at Frøya kommune har reguleringsplanene klare for utvidelse av parkeringsplassen.

- Det finnes en plan for å fylle ut i sjøen, asfaltere og doble antall parkeringsplasser. Men til slutt handler det om midler, som vi dessverre ikke har, sier Karin Bjørkhaug, leder i fylkeskommunenes samferdselskomite.

Spent på statsbudsjettet

Neste mulighet for å få friske midler inn i fylkesbudsjettet blir etter at forslag til statsbudsjett legges frem i høst. Likevel vil det sannsynligvis ta mange år før fergekaia bygges ut.

- Den første teoretiske muligheten til å få bygget ut parkeringsplassen blir ved underveis-justeringen av transportplanen for perioden 2014-23, og handlingsplanen for 2014-17  i høst. Da vil vi vanligvis ikke ta inn nye prosjekter, men vi regner med å få signaler om eventuelle økte overføringer når forslaget til statsbudsjett legges frem, sier Bjørkhaug.

Må vente til 2017

Om det skulle bli økning i samferdselsrammene fra Staten, vil utbygging av Dyrøya sannsynligvis likevel måtte vente til etter 2017, når fylkestinget har hovedrevisjon av handlingsplanen for samferdsel.

- Hvis vi får økte midler over statsbudsjettet, så må vi vurdere Dyrøya opp mot behovene for lignende tiltak. Men det hadde vært artigere å allerede nå kunne si at vi hadde midler til å bygge ut fergekaia på Dyrøya, sier Bjørkhaug.