Frøya og Hitra kommuner vil i løpet av de neste to månedene foreta en brukerundersøkelse for å evaluere dagens legevaktordning. Som kjent samarbeider Frøya og Hitra om legevakt utenfor ordinær kontortid, og med Orkdal sykehus om legevakt nattestid.

- Bare slik kan vi forbedre oss

Alle som har vært i kontakt med legevakta på telefon og/eller møtt på legevakta – med oppmøte enten på Frøya, Hitra (på ettermiddag/kveld) eller Orkdal sykehus (på natt) - vil få et spørreskjema sendt hjem i posten.

- Kommunene håper på stor svarprosent – vi mener det er viktig å få kartlagt pasientenes erfaringer med legevakten, slik at vi får gjort en grundig evaluering.Vi håper folk tar seg tid til å svare på undersøkelsen, det er bare slik vi kan forbedre oss, sier kommuneoverlegene Leif Langdahl (Hitra) og Steven Crozier (Frøya).

Anonymt

Kommuneoverlegene understreker at alle skal være trygge på at alle opplysninger behandles anonymt.- Det er legevaktsentralen som sender ut spørreskjemaene, og svarene sendes direkte til et eksternt firma som skal analysere resultatene, opplyser de.